Author Archives: Daniel

Premiär i Långtjärn

Äntligen är det dags för premiär i Långtjärn.

Hela tjärnen avstängd tills premiären.

Premiären blir Lördag den 2/6 kl 09.00

Premiärkort köps på plats och endast kontanter. Kortet gäller till kl 15.00 därefter kostar det 120:-/dygn.

Max 3 fiskar / kort.

300 kg regnbåge har fyllts på.

Välkomna

Mats, Leif och Tord

 

 

 

Campingavgifter

Nu kan ni betala campingavgift för 1, 2 och 3 dygn på Ifiske.

Varning för automatisk lucköppning.

Vi vill göra alla som ska fiska i Harmångersån observanta på att lucköppning sker utan förvarning och kan ske vilken till på dygnet som helst.

Var observanta på vattennivån och tänk på vart ni vadar ut !!!

Nya kortpriser.

Inför säsongen 2018 höjs dygnskorten i Harmångersån till 120:-/dygn.

Vid köp genom Ifiske.se höjs dygnskorten i Långtjärn och Bodtjärn till 130:-/dygn.

Havsöringspremiär 2018. Nytt datum!

Då vintern fortfarande har svårt att riktigt släppa taget så har vi i Strömsgruppen tagit beslut att INTE ha premiär den 21/4.
Preliminärt så kommer vi ha premiären lördagen den 28:e april.

Foto från den 14/4

Årsmöte

Nu är det dags för årsmöte.

Plats: Röstagården i Harmånger.

Datum: Tisdag den 20 Mars

Tid: kl. 18:00

Protokoll enligt stadgarna.

Vi bjuder på fika.

Välkomna !

Nyinsatt i Långtjärn.

Nyinsatt fisk i Långtjärn. Halva Långtjärn avstängd fr.o m Tisdag 3/10 kl 10,00 till Onsdag 4/10  kl 10,00.

Välkomna

Leif, Mats, Tord

Fiskeförbud

Totalt fiskeförbud i Harmångersån och samtliga biflöden från den 1/9. Fiske kan förutom i Strömsbruk påbörjas 1/1. Harmångersån i Strömsbruk öppnas till våren. Datum bestäms ett par veckor innan premiären.

Även innanför fredningsområdet råder det totalt fiskeförbud från den 1/9 – 1/1. Efter 1/1 får fiske endast ske från land.

Nät förbud gäller inom hela fredningsområdet.

 

Nyinsatt fisk i Långtjärn

Nyinsatt fisk i Långtjärn. Halva Långtjärn avstängd fr.o m Torsdag 31/8 kl 10,00 till Fredag 1/9  kl 10,00.

Välkomna

Leif, Mats, Tord

Lekplatser och yngelhabitat

Ja.. då har vi nått 1 av målen 2017. Ca 30 – 40 stenar har åter fått chansen att känna vattnets virvlar smeka dess kantighet. Detta gör att kantzonen där stenarna låg blir produktivt område för yngel. Nu har bottnarna luckrats i hela området och grundet där ön var har djupas i lite. Nu äntligen har vi format detta lek och yngelhabitat område så att öringarna får dom bästa förutsättningarna. Stora stenen som låg under överhängande trädet har vi dragit upp på grundet, vilket ger oss mycket större lekareal. Vi har även dragit ut några som vi kallar det ”lekstenar” på lekområdet. Stora stenar i vänstra kanalen bromsar upp farten på vattnet, ökar djupet och ger skydd åt alla yngel.