E4 avstängd

Beläggning av sträckan trafikplats Hudiksvall södra – Välsta. Arbete pågår mellan 18:00-06:00. Omledning endast kväll-/nattetid.

Comments are closed.