Rikedomar runt rinnande vatten!

Mycket intressant läsning !!!

Klicka här för att ladda ner hela PDF filen.

Harmångersån har en  Ekonomisk potential på 30 MSEK/år

Vattenkraften är en viktig del av vår energiförsörjning eftersom den är förnybar. Den har dock
flera negativa miljöeffekter som måste erkännas och hanteras i betydligt större omfattning om
vattenkraft långsiktigt skall vara hållbar. Omkring 75 procent av Sveriges vattendrag är reglerade,
det vill säga utbyggda för att producera vattenkraft och de står i dag för cirka hälften av Sveriges
elproduktion.
Vattenkraften framställs ofta som miljövänlig då den har liten klimatpåverkan jämfört med fossil
energiproduktion. Men miljö är mer än klimat och att den dramatiskt förändrat de flesta av våra
stora älvar och mängder av mindre vattendrag nämns sällan.
wwf, Älvräddarna, Sportfiskarna och Naturskyddsföreningen samarbetar därför sedan flera år för
en miljöanpassning av svensk vattenkraft. Vi anser det mycket märkligt att en näring som slagit ut
fiskpopulationer samt utarmat övrigt djur och växtliv och de facto förstört fungerande ekosystem
inte skall omfattas av moderna miljöhänsyn. Men frågan är större än så, den har också en social
och ekonomisk dimension. De arbeten som utbyggnaden av vattenkraften och flottningen en gång
skapade är sedan länge borta. Automatisering av vattenkraften längs med älvar och åar har ytterligare
minskat antalet arbetstillfällen. Kvar är kraftverksdammar, torrfåror, erosionsproblem och
utarmat fiske och rekreation. Kompensationen i form av bygdeavgifter är helt otillräcklig. För hela
Umeälven är det bara 27 miljoner kronor /år. Men nu är det dags att vända utvecklingen. Genom
att miljöanpassa vattenkraften skapas stora ekonomiska värden i glesbygd när man bygger fiskvägar,
fiskgaller, omlöp och river dammar. När fisken kommer tillbaka skapas förutsättningar för
sportfiske och fisketurism. Runt levande vatten kan samhällen utvecklas där människor trivs och
vill bo. För miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag” handlar inte bara om miljö, utan också om
människor. Att så är fallet visar den mängd av lokala grupper – sportfiskeföreningar, vattenvårdsförbund,
byalag, naturskyddsföreningskretsar och älvräddargrupper – som alla kräver miljöåtgärder
i sina älvar och vattendrag. För sig själva och för miljön – för jobb, hälsa och välfärd.
Vi fyra miljöorganisationer med alla våra medlemmar och supporters är en del av denna rörelse
genom konkreta restaureringsprojekt, genom att ta fram åtgärdsförslag och genom att uppvakta
myndigheter och politiker på olika nivåer. Vi hoppas att denna rapport kan bli en drivkraft för den
lokala utveckling som våra älvar och vattendrag så väl behöver då den är en förutsättning för att
vi tillsammans skall lyckas att äntligen få till en långsiktigt hållbar vattenkraft.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.