Lekplatser och yngelhabitat

Ja.. då har vi nått 1 av målen 2017. Ca 30 – 40 stenar har åter fått chansen att känna vattnets virvlar smeka dess kantighet. Detta gör att kantzonen där stenarna låg blir produktivt område för yngel. Nu har bottnarna luckrats i hela området och grundet där ön var har djupas i lite. Nu äntligen har vi format detta lek och yngelhabitat område så att öringarna får dom bästa förutsättningarna. Stora stenen som låg under överhängande trädet har vi dragit upp på grundet, vilket ger oss mycket större lekareal. Vi har även dragit ut några som vi kallar det ”lekstenar” på lekområdet. Stora stenar i vänstra kanalen bromsar upp farten på vattnet, ökar djupet och ger skydd åt alla yngel.

 

Comments are closed.