Fiskeförbud

Totalt fiskeförbud i Harmångersån och samtliga biflöden från den 1/9. Fiske kan förutom i Strömsbruk påbörjas 1/1. Harmångersån i Strömsbruk öppnas till våren. Datum bestäms ett par veckor innan premiären.

Även innanför fredningsområdet råder det totalt fiskeförbud från den 1/9 – 1/1. Efter 1/1 får fiske endast ske från land.

Nät förbud gäller inom hela fredningsområdet.

 

Comments are closed.