Premiär i Ån

Premiär i Harmångersån vid strömsbruk kommer bli fredagen (långfredagen) den 2/4……06:00. Vattenföringen just nu är ca 7m3 men kommer nog vara mellan 9-11 m3 på premiärdagen.KOM IHÅG att vada med förstånd då ynglen fortsatt är nergrävda i leksubstratet. Ha ett Härligt fiske

Comments are closed.