Projekt Havsöring

Tillstånd för kläckeriet är godkännt av länsstyrelsen så nu är det bara att köra igång. Till helgen 16-18 Aug får vi hit lekgruset som Råsjö kross har sponsrat oss med. Det är ca 60 m3 och det mesta kommer vi att bära ut för hand i hinkar så är det någon som är intresserad av att hjälpa till att bära och kratta  grus så hör av er till någon i Strömsgruppen. Vårat mål är att få  Harmångersån till Hälsinglands bästa havsöringsvatten och vi är redan en god bit på väg så. Vi har monterat en styrning av vattnet så att det mesta av vattnet styrs mot utloppet av fisktrappan. Vi hoppas att den enkla åtgärden kommer att (locka) flera havsöringar att vandra upp i fisktrappan.  Efter mycket sökand och letande har vi äntligen fått tag på en fiskräknare som vi har fått låna tillsvidare av Skellefteå kommun

TUSEN TACK till Tony Söderlund och Skellefteå kommun  för det goda sammarbetet. Fiskräknaren kommer att installeras inom kort.

Det som vi kommer att arbeta med nu är att:

Lägga i lekgruset och kratta. Även rensa botten på sjögräs för att frilägga flera lekplatser för öringen

Installera fiskräknaren.

Iordningställa kläckeriet.

Är du intresserad av att hjälpa till med något så kontakta någon i Strömsgruppen.

Bilder på vårat arbete kommer att läggas upp under Projekt havsöring.