Stöd oss

Bergsjö och Harmångers fiskeområden har sedan några år tillbaka och nu även med bl.a. med länsstyrelsen och Nordanstigs kommun, framgångsrikt arbetat med att restaurera Harmångersåns vattensystem. Kort innebär det att vi återställer ån med dess biflöden efter förstörelsen som blev följden av flottningen ända fram till 1960-talets början. Allt för att få tillbaka ett levande ekosystem och därmed en hållbar framtid för allt levande i våra vatten. Detta arbete kommer att fortgå i många år framåt och ligger i mångmiljonklassen. Målet är bl.a. att få fria vandringsvägar för fisken ända upp och förbi Hassela.
Vi i respektive styrelser är oerhört glada av att flera personer har upptäckt att vårt frivilliga arbete ger resultat och meddelat att de vill sponsra oss ekonomiskt eller på annat sätt. Nedanstående nyöppnade konto är öronmärkt för det direkta arbetet med restaureringen i Harmångeråns vattensystem. Kontot är av praktiska skäl öppnat genom Nordanstigs FvO, men administreras av Bergsjö FO.
Vi tar tacksamt emot alla bidrag – inget är för litet (eller för stort)! Vi kommer fortlöpande att publicera givarna här på sidan och hur arbetet fortskrider på våra hemsidor. Om någon däremot vill vara anonym, ber vi er meddela detta i samband med er inbetalning.

Förutom våran huvudsponsor Elkraft Sverige AB så har även flera sponsorer under 2016 hjälp oss att ta ett stort kliv framåt i projekt restaurering Harmångersån. http://www.elkraftsverige.se/miljo

 

Per Axman 7000:-

Jimmy Berglin – JMS Vattenrening

Peter Norén – Hudikbärgar´n

Patrik Enros –  Anlade vägen ner till fiskfällan

Bg nummer: 914-9295
Swish nummer: 123-545 82 60