Våra vatten

Spännande och artrika vatten av olika karaktär gör fisket i Harmånger till en upplevelse.
Många av fiskevattnen är lätt tillgängliga med bil och eftersom E4 skär en linje genom området är det enkelt att ta sig hit.
Trots detta får de som söker efter riktig vildmark och stillhet sitt lystmäte.
Vattnen som är uppräknade hittar du lätt på den numrerade kartan.

När du klickar på ett fiskevatten så kommer en karta upp där du kan se vart ditt valda fiskevatten och andra fiskevatten i närheten ligger.

1: Harsjön: Gädda, abborre, mört, braxen, lake                                          Harmångerskortet eller Nordanstigskortet

2. Storsjön: Gädda, abborre, mört, braxen, lake, siklöja, insjööring Harmångerskortet eller Nordanstigskortet

3. Långtjärn: Regnbåge Specialvatten
Långtjärn-Bodtjärn kortet

4. Bodtjärn:  Öring Specialvatten

Långtjärn-Bodtjärn kortet

5. Vattrångsån: Öring, gädda, abborre m.m.                                          Harmångerskortet eller Nordanstigskortet

6. Lillån (Harsjöbäcken) : Öring, abborre, gädda, mört                                                                                           Harmångerskortet eller Nordanstigskortet

7. Harmångersån: Havsöring, insjööring, harr, gädda, abborre, lake, mört, ål Harmångerskortet eller Nordanstigskortet

OBS! För specialvattnet nedanför dammen vid Hammarbron i Strömsbruk krävs speciellt kort.
Se nr. 8

8: Harmångersån Strömsbruk::
Havsöring, insjööring, harr, gädda, abborre, mört, lake, ål, nejonöga Specialvatten
Havsöring Strömsbruk

9: Sörsjön: och Norrsjön (även kallade Holmsjöarna)Insjööring, gädda, abborre, mört, braxen, lake                                                                        Harmångerskortet eller Nordanstigskortet

10: Vattlångsjön: Gädda, abborre, mört, braxen, lake                      Harmångerskortet eller Nordanstigskortet

11: Vattlångsån: Insjööring, gädda, abborre, mört, braxen, lake              Harmångerskortet eller Nordanstigskortet

12: Målsjöarna: Gädda, abborre, mört                                                Harmångerskortet eller Nordanstigskortet

13: Kyrksjön: Gädda, abborre, mört, braxen, lake, siklöja,Insjööring Harmångerskortet eller Nordanstigskortet

14: Svartbäcken: Bäcköring                                                                           Harmångerskortet eller Nordanstigskortet

15: Långtjärnsbäcken: Bäcköring                                                              Harmångerskortet eller Nordanstigskortet

16: Rosslabäcken: Bäcköring                                                                       Harmångerskortet eller Nordanstigskortet

17: Långtjärnen: Gädda, abborre, vitfisk                                                 Harmångerskortet eller Nordanstigskortet

18: Stortjärnen: Gädda, abborre, vitfisk                                              Harmångerskortet eller Nordanstigskortet

19: Åsbölesjön: Gädda, abborre, vitfisk                                                   Harmångerskortet eller Nordanstigskortet

20: Kunnsjön: Gädda, abborre, vitfisk                                                     Harmångerskortet eller Nordanstigskortet