Hem

start13 copy

Välkommen till Harmångers Fiskeområde

 Harmångers Fiskeområde är beläget i norra Hälsingland och tillfredställer många olika smakriktningar när det gäller sportfiske. Det riksbekanta havsöringsfisket på våren är bara en del av utbudet. Årskort gäller kalender år.

Området innehåller sjöar, tjärnar och strömmande vatten, alla med god tillgång på fisk.
Du hittar många av de mest populära sportfiskearterna hos oss: havsöring, regnbåge, öring och harr men naturligtvis även gädda och abborre plus en rad andra arter.
Vattn
en passar utmärkt för flug- och spinnfiske men även mete och olika former av vinterfiske.

Insjöfiske

Flera sjöar är lätt åtkomliga med bil och presenterar både utmärkt gädd – och abborrfiske men även andra sportfiskearter. Se karta.

Fiskeområdet ansvarar även för två put and take tjärnar där både regnbåge och öring sätts ut regelbundet. Och endast 1 extra fiskekort / dygn gäller .Det  är förbjudet med att fiska med Laxrom och dylikt på grund av smittorisken.  Långtjärn är en unik anläggning,men pga att bryggorna är i dåligt skick så har föreningens styrelse tagit beslutet att återkalla handikapps anpassningen av Långtjärn.  Vindskydd, grillplatser är lätta att nå även för rullstolsburna. Även vårt torrdass är handikappanpassat och rymligt för att kunna komma in med rullstol. Bodtjärn är handikappsanpassad,men av säkerhetsskäl är det camping förbud där. Parkeringsplatsen i Långtjärn har handikapplatser vid ingången och goda parkeringsmöjligheter för bilar och husbilar i direkt anslutning till anläggningen. Skylt finns vid E4 ca 4 km söder om Harmånger.  

Havsöringsfiske

Det riksbekanta havsöringsfisket i Harmångersåns nedre del startar som regel i påskhelgen och säsongen sträcker sig vanligen fram till midsommar.Årskort gäller kalender år.  Harmångersån, som även erbjuder en mängd andra arter, är lätt framkomlig på båda sidor, från den fredade zonen nedanför Hammarbron i Strömsbruk hela vägen ned till havet.

Bankgiro Nr: 628-5282

Organisations Nr : 887501-1614