Augusti 2015

Vi började med att luckra bottnar med motorspruta och dimspik. Gick ganska bra. Får vi bara göra om munstycket lite så kommer det att gå ännu bättre. Detta va en test från vår sida. Sen gick vi lös på den nacke som Håkan luckrat och ogräsbekämpat. Vi började med att vrida ett storblock för att få en bättre ström över lekbottnen därefter hämtades större stenar från skog och strandzon för att därifrån placera dessa så att strömmen blir som vi vill ha det över lekbottnen.
Lord Gunnar Bjelkelöv passade också på att yngelbiotopa när jag och Håkan gjorde lekbottnen
Nästa projekt va ovan bron där vi tidigare luckrat en mycket hårt sedementerad botten. Här placerades också större stenar ut så strömmarna blir rätt över lekbottnen.
Ser riktigt bra ut…
Sist men inte minst.
Dagen avslutades med att få fällan på plats…

Nu kan dom komma vi är beredda.