Stenen vid bron

 Vi vet att stor sten i ån är bra. Men denna gigantiska sten som bara bildar ett mycket stort och långt slakvatten bakom sig och som ligger 1 meter ovan vattenytan är inte optimalt tycker vi. Så denna stora sten ville vi ha bort för att senare kunna få ut fina kubikstenar som ståndplatser för större fisk. Resultatet är att vi nu har en ström över hela älven. Får vi sedan ut halv och kubikstenar så tror jag det blir bra.