Fiskekort

Det finns flera olika fiskekort beroende på var och vad du vill fiska: För specialvattnen i Strömsbruk och Långtjärn/Bodtjärn Köps i appen Ifiske.

NYHET! Nu kan du även lösa fiskekort för våra specialvatten direkt på internet.
Använd länken nedan.

Årskort gäller per kalender år.

Harmångerskortet – dag 80:-, vecka 250:-, årskort 250:- Med Harmångerskortet får du fiska i hela Harmångers Fiskeområde. Det är ett prisvärt och allsidigt kort som ger dig möjlighet att välja vatten efter smak utan att behöva tänka så mycket på var du befinner dig. Det är bara de specialvatten som beskrivs nedan som kräver annorlunda kort.
Barn/ungdomar under 15 år får fiska på förälders kort om kortinnehavaren är med.
Innehavare av Havsöring Strömsbruk (se nedan) har även rätt att fiska i de vatten som Harmångerskortet innefattar.
Harmångerskortet köper du hos de kortförsäljare som nämns nedan. Årskortet gäller per kalender år.

Nordanstigskortet – År 500:-  , vecka- 250:-  Med Nordanstigskortet har du möjlighet att fiska i hela Nordanstigs Fiskevårdsområde, med undantag av de respektive fiskeområdenas specialvatten där separat kort krävs.
Nordanstigskortet köper du hos kortförsäljare i Nordanstigs kommun.
För kortförsäljare i Harmångers Fiskeområde se nedan. Års-Kortet  Gäller per kalender år.

SPECIALVATTEN:

Havsöring Strömsbruk – dygn 120:- (barn under 15år i sällskap med målsman 50:-), Årskort 500:- ( Årskortet är endast giltigt samma år som utfärdandet.
Det riksbekanta havsöringsvattnet i Harmångersån, nedanför skyddszonen vid Hammarbron i Strömsbruk kräver ett separat kort.
Havsöringssäsongen sträcker sig från premiären, vanligen i Påskhelgen (se annons om exakt datum i lokalpress eller på denna hemsida) och sträcker sig ungefär fram till midsommar.
Endast spinn och fluga. Allt fiske i detta vatten kräver detta kort.
Mete och annat fiske med agn är förbjudet. Se även regler.
Innehavare av Havsöring Strömsbruk har även rätt att fiska i de vatten som Harmångerskortet (se ovan) innefattar.
Havsöring Strömsbruk Köpes endast via Ifiske eller   Försäljning av kort även hos kortförsäljare samt direkt via formuläret nedan.

Harmångers specialvatten

Långtjärn och Bodtjärn

Långtjärn och Bodtjärn är två put and take tjärnar som är lätta att nå via skylt från E4 strax söder om Harmånger.Bodtjärn sätts det ut öring och  är handikappsanpassad, men av säkerhets skäl så får man inte campa där. Regnbåge sätts ut regelbundet. Långtjärn är pga bryggornas dåliga skick ej längre är handikappsanpassad. Ett beslut från styrelsen, däremot är vindskydd, grillplatser och utedasset handikappanpassat. Husvagnsparkering finns och kort Köpes på appen Ifiske eller hos kort återförsäljare Och Camping kostar 50 kr / dygn . Och går att lösa på Ifiske.

Dygnskortet medger 3 fiskar. Och endast 1 extra fiskekort / dygn gäller.
Familjekortet omfatter 2 vuxna och 3 barn ej fyllda 15 år och och tillåter totalt 5 fiskar. Korten gäller 24 timmar från utfärdandet.

Speciell regel: Det är förbjudet att använda färdiga powerbait kulor. Och förbjudet med att fiska med Laxrom och dylikt på grund av smittorisken.

Priser:

Ifiske kostar det Dygnskort 170kr och familj 320kr

Observera att det krävs ett kort per tjärn
Gruppkort för handikappade, priset kan diskuteras med Långtjärnsgruppen beroende av gruppens antal samt handikapp.

LÖS FISKEKORT TILL VÅRA SPECIALVATTEN HÄR: Nu finns möjlighet att lösa fiskekort till våra put & take vatten och havsöringsvatten direkt vår från internet via iFiske.se använd länken  iFiske.se

KORTFÖRSÄLJNING

Harmånger

Kalahari

Strömsbruksvägen 29

http://www.kalaharihgr.n.nu/

Strömsbruk:
Kustleden Turism

www.kustleden.com
Harmångersvägen 2
Strömsbruk
0650-74 00 30

Stocka:
Kajutan

http://kajutan-stocka.se/
Morängsvägen 1
Stocka
0650-74 11 91

Jättendal:

Nordanstigs turistbyrå
Landsvägen 1
0652-161 75

http://www.upplevnordanstig.se/sv