Regler


FISKEBESTÄMMELSER
Du som fiskar är skyldig att känna till bestämmelserna inom området och tillgodogöra dig informationen här på hemsidan eller ta kontakt med någon av våra kontaktpersoner , klicka på kontakta oss och välj en av våra grupper.

Personer som bryter mot våra regler kommer att få betala en  kontrollavgift  som tas ut vid överträdelser, läs mer om det här.  Om du skulle bryta mot regler som tex: fiske utan giltigt fiskekort, ryckfiske, fiske på förbudstid, nätfiske inom fredningszon kommer polisanmälan att göras. Om du är osäker på vilka regler som gäller så kontakta oss innan du påbörjar ditt fiske.

 Reglerna för fisket i Harmångers Fiskeområde är enkla och lätta att förstå.
Att förstå och lyda de regler och begränsningar som finns garanterar ett intressant fiske och fortsatt sportfiske av hög kvalitet:

Nya Regler 2019.

På årsmötet 2019 beslutades att fr.o m 1/4 2019 kommer allt fiske från båt/flotte i Harmångersån i Strömsbruk att vara förbjudet.Förbudet gäller hela året. Informationsskyltar  kommer att sättas upp.

Totalt nätfiske förbud råder i hela Nordanstig.

Sindra:

 • Endast flugfiske, med enkelkrok tillåtet.
 • Nedan Forsa nedre är spinnfiske med enkelkrok tillåtet
 • All harr och öring skall återutsättas oavsett kondition.
 • Fiskeförbud råder 31/8-1/6.
 • Överträdelse av regler kan medföra en avgift på upp till 4000 kr.

Harsjöbäcken (Lillån)

 • Totalt fiskeförbud råder tillsvidare.

Övriga fiskevatten

 • Max 15 angeldon/ spön per fiskekort och dygn.
 • Endast handredskap får användas i strömmande vatten.
 • Allt fiske med agnad krok tex mask, räka, bläckfisk, maggot i Harmångersån och samtliga biflöden är förbjudet.
 • Maxkvot: Långtjärn-Bodtjärn: 3 fiskar/kort, Familjekort 5 fiskar/kort. Och endast 1 extra fiskekort / Dygn.
 • Dygnskortet gäller endast en av tjärnarna dvs Långtjärn eller Bodtjärn. 
 • Färdiga Powerbait kulor är förbjudna i samtliga vatten och laxrom men powerbait degen är tillåten.
 • Catch & release gäller på all Lax och Öring i Harmångersån i Strömsbruk.
 • Endast 1st enkelkrok är tillåtet på betet i Harmångersån i Strömsbruk.
 • Allt fiske i strömmande vatten är  förbjudet från och med 1/9 till och med 31/12.
 • Allt fiske i Harmångersån  nedströms laxtrappan i Strömsbruk förbjudet från och med 1/9 till säsongsöppning annonseras  på denna hemsida.
 • Minimimått: Gäller i Harmångersån och samtliga biflöden.
 • Öring 40 cm
 • Harr 35 cm
  Gös 40 cm
  Öring och lax catch & release ( endast i Strömsbruk )
 • Allt fiske med gäddsax är förbjudet.
 • För fiskerättsinnehavare gäller speciella regler. Var god kontakta oss för eventuella frågor.

 Totalt Vadnings förbud råder Okt – April i Harmångersån  i     Strömsbruk. Inför premiärfisket kommer skyltar att sättas upp där vadnings förbuden gäller

Fiske i Havet